Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

  АШУҮИС-н Захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/135 тоот тушаалын дагуу Эрдмийн болон мэргэжлийн сургалтын алба нь Мэргэжлийн сургалтын алба ба Эрдмийн сургууль гэсэн бүтцээр ажиллах болсон тул: